سه شنبه, 08 خرداد 1403

نحوه پذیرش دانشجو

روش گزينش دانشجو برای دوره های کاردانی

گزينش دانشجو در هر يك از كدرشته محل‌هاي تحصيلي براساس معدل كل مندرج در گواهينامه معتبر ديپلم، نوع ديپلم و سهميه‌هاي آزاد، شاغل، رزمندگان، بومي بودن و با توجه به صلاحيت‌هاي عمومي متقاضیان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمي كاربردي و مصوبات مربوط صورت مي‌گيرد. بديهي است براي هر يك از موارد فوق ارائه مستندات مربوط در زمان ثبت‌نام توسط دانشجو به مركز آموزشي ضروري مي‌باشد.

شرايط ثبت نام:

متقاضي شرکت در پذیرش، باید هر یک از اقدام‌های زیر را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد:

1. مراجعه به درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور.

2. دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام از طريق درگاه اطلاع رساني سازمان و مطالعه آن.

3. خريد كارت اعتباري ثبت‌نام از سامانه خرید کارت اعتباری در درگاه اطلاع‌رساني این سازمان

4. آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز براي ثبت‌نام.

متقاضي باید پس از مطالعه دفترچه راهنماي پذيرش در اين دوره و آشنايي با شرايط و ضوابط پذيرش، با مراجعه به درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايد. لازم به توضيح است كه دفترچه راهنماي پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی و همچنين نحوه ورود به درگاه براي ثبت‌نام و اقدامات لازم براي انجام ثبت‌نام اينترنتي همزمان با شروع ثبت نام در درگاه اين سازمان قرار خواهد گرفت.

تبصره:دانش‌آموزان سال آخر متوسطه که حداکثر تا تاریخ 31 شهریور  موفق به اخذ مدرک دیپلم شده اند مجاز به انتخاب کدرشته محل می‌باشند. به متقاضياني که تا پایان شهريور ماه سال جاری موفق به اخذ مدرک دیپلم نشده‌اند، موکداً توصیه می‌شود ثبت نام ننماید. بنابراین چنانچه متقاضي در یکی از کدرشته محل‌های انتخابی پذیرفته شود ولی تا پایان شهريور ماه موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه نشده باشد قبولی ایشان ملغی و اجازه ثبت‌نام نخواهند داشت.

تذكرات مهم:

1. مندرجات فرم تقاضانامه بايد دقيق و صادقانه تكميل شود.

2. مسئوليت صحت مندرجات تكميل شده فرم تقاضانامه به عهده متقاضی خواهد بود.

3. مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغيير نمي‌باشد، بنابراين متقاضی بايد در زمان تكميل اطلاعات تقاضانامه نهايت دقت را به‌كار گيرد.

4. در هر مرحله از پذيرش ثبت‌نام، پذيرفته‌شدن، حين تحصيل در دانشگاه و ... مشخص شود متقاضی حقايق را كتمان نموده يا واجد شرايط و ضوابط مندرج در اين دفترچه نمي‌باشد، از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.

5. متقاضی مي‌بايست پس از پايان ثبت‌نام الكترونيكي از صفحات، پرينت تهيه نموده و نزد خود نگهدارد.

دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:

به متقاضيان توصيه مي شود مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام، ابتدا فرم پيش نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكميل نموده و سپس بر اساس فرم پيش نويس با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور اطلاعات لازم را بر اساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمايند. ضمناً راهنماي جامع نحوه تكميل فرم در برنامه نرم افزاري ثبت نام اينترنتي موجود است و متقاضيان براي كسب اطلاع بيشتر مي توانند به اين راهنما مراجعه نمايند. ضمناً متقاضيان لازم است در درج اطلاعات ثبت نام دقت نمايند. بديهي است در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قيد شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارك متقاضی در صورت پذيرفته شدن قبولي وي ملغي شده و از ادامه تحصيل متقاضي جلوگيري خواهد شد.

نـكات و توصيه‌هاي‌ مـهم‌:

1.  اگر از طريق كافي‌نت اقدام به ثبت‌نام مي‌نماييد، تاکید مي‌شود كه تمامي مراحل ورود اطلاعات ثبت‌نامي را شخصاً انجام دهيد و يا بر انجام امور مربوط، در كافي‌نت نظارت مستقيم داشته باشيد.

2. توصيه‌ مي‌شود متقاضيان پس از تكميل تقاضانامه، دريافت شماره پرونده و كدپيگيري يك نسخه پرينت از تقاضانامه تهيه و نزد خود نگهداري نمايند.

3. به متقاضيان توصيه مي‌شود در انتخاب كدرشته‌ محل هاي انتخابي خود دقت لازم را مبذول فرمايند. لذا پس از دريافت كد پيگيري در اين خصوص به درخواست‌هاي متقاضيان مبني بر اصلاح و يا جابجايي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4. هرگونه‌ تغييري‌ از طريق‌ درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور ‌اعلام ‌خواهد شد.

روش گزينش دانشجو برای دوره های کارشناسی

به اطلاع متقاضيان ثبت‌نام در پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای (ناپيوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مي‌رساند كه ثبت‌نام براي شركت در پذيرش دوره مذكور  از طريق درگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org صورت مي‌پذيرد؛ لذا متقاضيان ثبت‌نام، كه داراي شرايط عمومي و اختصاصي به شرح ذيل هستند، مي‌توانند در پذيرش مذكور ثبت‌نام و شركت نمايند.

روش گزينش دانشجو:

گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته‌ محل‌های تحصیلی، براساس معدل کل مندرج در گواهینامه کاردانی، نوع مدرک کاردانی، سهمیه‌های آزاد، شاغل، رزمندگان و ایثارگران، بومی‌ بودن و با توجه به صلاحیت‌های عمومی متقاضيان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی کاربردی و مصوبات مربوط صورت می‌گیرد.متقاضیان سهمیه آزاد که مدرک کاردانی آنان مطابق جدول شماره 3مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام مرتبط با رشته‌های تحصیلی انتخابی باشد در اولویت پذیرش برای آن رشته قرار می‌گیرند. در ضمن ظرفیت باقیمانده در هر کدرشته محل، با اولویت یکسان به متقاضيان سهمیه آزاد با مدارک کاردانی غیرمرتبط اختصاص می‌یابد.لذا پیشنهاد می‌شود متقاضيان نسبت به انتخاب کدرشته محل‌های مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کاردانی خود اقدام نمایند. متقاضيان سهمیه شاغل صرفاً در یک زیرگروه آموزشی در رشته مرتبط با شغل آنان پذیرش خواهند شد. بدیهی است برای هر یک از موارد فوق ارائه مستندات مربوط در زمان ثبت‌نام از سوي دانشجو به مرکز آموزشی ضروری است.

شرايط ثبت نام:

متقاضي شرکت در پذیرش، باید هر یک از اقدام‌های زیر را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد:

1.مراجعه به درگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور.

2.دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رساني سازمان و مطالعه آن.

3.خريد كارت اعتباري ثبت‌نام از سامانه خرید کارت اعتباری در درگاه اطلاع‌رساني این سازمان.

 4.آماده نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت‌نام.

متقاضي باید پس از مطالعه دفترچه راهنمای پذیرش در این دوره و آشنایی با شرایط و ضوابط پذیرش، با مراجعه به درگاه اطلاع‌رساني فوق نسبت به ثبت‌نام اقدام نماید. لازم به توضیح است که دفترچه راهنمای پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای ناپيوسته نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی و همچنین نحوه ورود به درگاه براي ثبت‌نام و اقدامات لازم برای انجام ثبت‌نام اینترنتی، در درگاه اطلاع‌رساني مذكور در زمان مقرر قرارداده شده است.

تبصره 1: متقاضیانی که در زمان ثبت نام در این پذیرش دارای مدرک کاردانی هستند، لازم است معدل درج شده در گواهی کاردانی را در تقاضانامه ثبت‌نام درج نمایند. آن دسته از متقاضیانی که در زمان ثبت‌نام دانشجوی سال آخر دوره کارداني هستند و حداکثر تا تاریخ 31 شهریور موفق به اخذ مدرک کاردانی خود می‌شوند مجاز به انتخاب کدرشته محل‌هاي اين مرحله مي‌باشند و باید جهت ثبت معدل خود ميانگين نمرات واحدهاي درسي گذرانده شده تا زمان ثبت نام اینترنتی را در تقاضانامه ثبت نامي درج نمايند؛ اين متقاضیان مي‌بايست کاربرگ شماره 103 (مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نامرا تکميل و در زمان ثبت‌نام به مرکز آموزشي مورد نظر خود ارائه نمايند.

تبصره 2: چنانچه متقاضي احتمال می‌دهد که تا 31 شهریور ماه موفق به اخذ مدرک كارداني نمی‌شود، موکداً توصیه می‌شود ثبت نام ننماید؛ بنابراین چنانچه متقاضي در یکی از کدرشته محل‌های انتخابی پذیرفته شود، ولی تا تاريخ ذکر شده موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلات دوره كارداني نشود، قبولی ايشان ملغی و اجازه ثبت‌نام نخواهند داشت.

تذكرات مهم:

1.مندرجات فرم تقاضانامه بايد دقيق و صادقانه تكميل شود.

2.مسئوليت صحت مندرجات تكميل شده فرم تقاضانامه به عهده متقاضی خواهد بود.

3.مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغيير نيست؛ بنابراين، متقاضي بايد در زمان تكميل اطلاعات تقاضانامه، نهايت دقت را به‌كار گيرد.

4.در هر مرحله از پذيرش (ثبت‌نام، پذيرفته‌شدن، حين تحصيل در دانشگاه و ... مشخص شود كه متقاضي حقايق را كتمان نموده و يا واجد شرايط و ضوابط مندرج در اين دفترچه نيست، از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.

5.متقاضي مي‌بايست پس از پايان ثبت‌نام الكترونيكي (اينترنتي)، از تمامي صفحات، پرينت تهيه نموده و نزد خود نگه دارد.

دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:

به متقاضيان توصيه مي‌شود كه مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام، ابتدا فرم پيش نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكميل نموده و سپس بر اساس فرم پيش نويس، با مراجعه به درگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور، اطلاعات لازم را بر اساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمايند. ضمناً راهنماي جامع نحوه تكميل فرم در برنامه‌نرم افزاري ثبت نام اينترنتي موجود است و متقاضیان براي كسب اطلاع بيشتر مي‌توانند به اين راهنما مراجعه نمايند. همچنين متقاضيان لازم است كه در درج اطلاعات ثبت‌نام دقت نمايند. بديهي است در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قيد شده در تقاضانامه ثبت‌نام با مدارك متقاضی، در صورت پذيرفته شدن، قبولي وي ملغي و از ادامه تحصيل متقاضی جلوگيري خواهد شد.

نـكات و توصيه‌هاي‌ مـهم‌:

1.اگر از طريق كافي‌نت اقدام به ثبت‌نام مي‌نماييد، تأكيد مي‌شود كه تمامي مراحل ورود اطلاعات ثبت‌نامي را شخصاً انجام دهيد يا بر انجام امور مربوط، در كافي‌نت نظارت مستقيم داشته باشيد.

2.با توجه به ورود اطلاعات ثبت‌نامي از سوي متصديان كافي‌نت‌ها، مسئوليت هرگونه خطا در اين مورد، متوجه شخص متقاضی است و سازمان سنجش آموزش كشور به هيچ وجه امكان اصلاح اشتباهات مذكور را نداشته و هيچگونه عذري در اين زمينه پذيرفته نخواهد شد.

3.توصيه‌ مي‌شود متقاضيان، پس از تكميل تقاضانامه، دريافت شماره پرونده 6 رقمي و كدپيگيري 16 رقمي، يك نسخه پرينت از تقاضانامه خود تهيه و آن را نگهداري نمايند.

4.هرگونه‌ تغييري‌ از طريق‌ درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور ‌اعلام ‌خواهد شد.