جمعه, 18 آذر 1401

امتحانات پایان ترم دروس کارگاهی نیمسال 952

  • دوشنبه, خرداد 08 1396

ردیف

نام درس

نام استاد

رشته

روز امتحان

ساعت امتحان

1

نقشه کشی مهندسی

استاد فلاحتی

A & P

6 خرداد

16

A & P

11 خرداد

16

E & E

12 خرداد

10

2

نقشه کشی مهندسی

استاد پارسا

E & E

برگزار شد

-

3

جوشکاری و لحیم کاری

استاد فلاحتی

A & P

8 خرداد

13

4

لحیم کاری

استاد هورا

E & E

برگزار شد

-

5

ابزار تجهیزات کارگاهی

استاد هورا

E & E

برگزار شد

-

6

ورق کاری

استاد فریدونی

A & P

-

-