کنسلی کلاس استاد حری

  • یکشنبه, خرداد 06 1397

کلاس ساختمان وسیتم های ارابه فرود استاد حری روز دوشنبه 7 خرداد بر گزار نمیگردد. و امتحان پایان ترم همین درس روز پنج شنبه 10 خرداد ساعت 9 صبح برگزار میگردد.