کلاس جبرانی استاد مهدوی

  • دوشنبه, خرداد 07 1397

کلاس جبرانی درس روش های اجرایی تعمیر ونگهداری استاد مهدوی روز یکشنبه 13 خرداد از ساعت 11 الی 13  و    13 الی 15 بر گزار میگردد.