جبرانی کلاس های استاد رجبی

  • دوشنبه, خرداد 07 1397

کلاس جبرانی درس فیز یک عمومی استاد رجبی روز سه شنبه 8 خرداد از ساعت15 الی 17 بر گزار میگردد.

کلاس جبرانی درس ریاضی عمومی استاد رجبی روز سه شنبه 8 خرداد از ساعت 17 الی 19 برگزار میگردد.