ارائه درس معادلات دیفرانسیل

  • سه شنبه, تیر 25 1398

با توجه به اینکه درس معادلات دیفرانسیل پیشنیاز دروس ترم آینده دانشجویان رشته های مهندسی مکانیک هواپیما و اویونیک هواپیما میباشد این درس در ترم تابستان ارائه شده است متقاضیانی که قبلا در این درس نمره افتاده دارند میتوانند تا مورخ  31تیرماه با مراجعه به واحد آموزش نسبت به اخذ درس فوق اقدام نمایند