کنسلی کلاس تفسیر موضوعی قرآن

  • دوشنبه, تیر 31 1398

کلاس تفسیر موضوعی قرآن استاد جعفری روز دوشنبه مورخ ۳۱ تیر بر گزار نخواهد شد.