پنج شنبه, 11 خرداد 1402

اطلاعیه مهم

  • پنج شنبه, آذر 07 1398

قابل توجه دانشجویان (دوره آزاد) امتحان پایان ترم تشریحی درس مقررات هوانوردیm.10 روز دوشنبه 11 آذر ماه راس ساعت 13 برگزار میگردد.  و  امتحان پایان ترم تشریحی درس خدمات زمینی وانبارش m.7 روز چهار شنبه 13 آذر ماه راس ساعت 13 برگزار میگردد. جهت تهیه رفرنس امتحان به امور اساتید آقای نصرتی و غلامی مراجعه شود. عدم حضور در جلسه امتحان به منزله نمره صفر می باشد