جمعه, 18 آذر 1401

جبرانی کلاس های استاد نجفی

  • دوشنبه, آبان 30 1401

کلاس های جبرانی استاد نجفی به شرح ذلیل می باشد:

 

1- درس مقررات هوانوردی روز های پنج شنبه مورخه 10 آذرماه 17 آذرماه 24 آذرماه و 1 دیماه از ساعت 9 الی  13می باشد.

 

2-درس ایمنی هواپیما روز های پنج شنبه مورخه 10 آذرماه 17 آذرماه 24 آذرماه و 1 دیماه از ساعت 13 الی  17می باشد.