جمعه, 18 آذر 1401

قابل توجه دانشجویان مغایرت معدل

  • سه شنبه, آذر 01 1401

دانشجویان مغایرت معدل جهت گرفتن کارت دانشجوایی به قسمت کتابخانه  آقای نصرتی مراجعه فرمایید.