دوشنبه, 10 مهر 1402

جبرانی کلاس های استاد نجفی

  • سه شنبه, آذر 01 1401

قابل توجه دانشجویانی که روز  های سه شنبه با استاد نجفی کلاس دارند:

 

1- کلاس جبرانی درس عوامل انسانی روزهای شنبه مورخه های 5 آذرماه 12 آذرماه 19 آذرماه و 26 آذرماه از ساعت 8 الی 11 برگزار میگردد.

 

2-کلاس جبرانی درس ایمنی هواپیما روزهای شنبه مورخه های 5 آذرماه 12 آذرماه 19 آذرماه و 26 آذرماه از ساعت 11 الی 16 برگزار میگردد.