سه شنبه, 01 فروردين 1402

جبرانی کلاس استاد نوروزی

  • شنبه, دی 10 1401

قابل توجه دانشجویانی که روز های شنبه با استاد نوروزی کلاس ایمنی هواپیما دارند. جبرانی این درس روز پنجشنبه 15دیماه از ساعت 12 الی 16 و از ساعت 16 الی 20  برگزار میگردد.