جمعه, 25 خرداد 1403

برگزاری کلاسها به صورت مجازی در تاریخ 13و 14دیماه

  • یکشنبه, خرداد 21 1402

براساس مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران

به علت تداوم آلودگی هوای تهران کلیه کلاسها در مورخ 13 و 14 دیماه به صورت مجازی برگزار میگردد.

لازم به ذکر است واحد اداری دانشگاه در تاریخهای فوق دایر میباشد.