واریز شهریه ترم 951(مهم)

  • چهارشنبه, دی 01 1395

قابل توجه کلیه دانشجویان:

با مراجعه به سایت مرکز www.aitc.ir (لینک مشاهده بدهی) در صورت بدهکار بودن تا قبل از شروع امتحانات تسویه نمایید بدیهی است که از حضور دانشجویان بدهکار به جلسه امتحانات جلوگیری خواهد شد.