اطلاعیه پیش ثبت نام ترم تابستان 96

  • شنبه, ارديبهشت 09 1396

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی اخذ درس در نیمسال تابستان

در صورتیکه متقاضی اخذ درس در نیمسال تابستان میباشید تا مورخ 31 اردیبهشت ماه به صورت حضوری جهت پیش ثبت نام به واحد آموزش مراجعه نمایید.دروس تابستان در صورتیکه به حد نصاب برسد قابل اجرا میباشد

شرایط اخذ درس:

1-سقف واحد های مجاز 6 واحد میباشد

2-تنها دروس عمومی به همراه دروس کارورزی و پروژه

3-اخذ دروس تخصصی تنها در صورتیکه یک با در طول تحصیل اخذ شده و نمره قبولی کسب نکرده باشید

4-مجدد تاکید میشود سقف واحدها نباید بیش از 6 واحد شود