کارت ورود به جلسه امتحان دیماه 96

  • چهارشنبه, دی 13 1396

قابل توجه دانشجویان

الزامی است جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان ، با مراجعه به سامانه هم آوا در روزهای چهارشنبه مورخ 13 دیماه از ساعت 9 الی 15 و پنج شنبه مورخ 14 دیماه از ساعت 9 الی 12 اقدام نموده و به امور مالی جهت تایید کارت مراجعه نمایید

پرینت کارت ورود به جلسه از زمان درج این اطلاعیه معتبر میباشد.

کارت ورود به جلسه بدون مهر مالی غیر معتبر میباشد.

همراه داشتن کارت دانشجویی و یا کارت شناسایی معتبر در جلسه امتحان الزامی است.