پرداخت بدهی شهریه

  • شنبه, ارديبهشت 15 1397

قابل توجه کلیه دانشجویان

با توجه به اینکه مبالغ بدهی شهریه در سایت مرکز به روز رسانی شده است الزامی است هرچه سریعتر نسبت به پرداخت مبالغ فوق اقدام فرمائید