لیست گواهی موقت فارغ التحصیلی که صادر شده

  • سه شنبه, ارديبهشت 18 1397

قابل توجه افرادی که اسامی ایشان در لیست پیوست آمده است

جهت دریافت مدرک تحصیلی در روزهای یکشنبه  یا سه شنبه با مدارک زیر به واحد آموزش مراجعه نمایید

1-یک عدد تمبر 1000 تومانی

2-اصل کارت پایان خدمت

3-فرم تکمیل شده دریافت مدرک(قابل دریافت از واحد فارغ التحصیلان)

 

ردیف  نام  نام خانوادگی  مقطع رشته
1 امیر احمدیان کاردانی خلبانی PPl
2 علیرضا ارژنگ کاردانی تعمیر و نگهداری هواپیما
3 آراد آتش دامن    
4 محمدامین  اسفندیاری کاردانی  تعمیر و نگهداری هواپیما
5 محمدجمیل اسکندری کارشناسی خلبانی CPL&IR
6 امیرحسین  اسماعیلی کاردانی خلبانی PPl
7 مصطفی  باسط کاردانی خلبانی PPl
8 هلیا باغبانی کارشناسی خلبانی CPL&IR
9 حسین برزگر نصرآبادی    
10 مرتضی باقری کارشناسی خلبانی CPL&IR
11 علیرضا برادران کاردانی تعمیر و نگهداری هواپیما
12 پیمان پناه زاده کارشناسی خلبانی CPL&IR
13 سید ایمان تاجیک کاردانی اویونیک هواپیما
14 محمد تیماجی    
15 سیدامیر تقوا کاردانی خلبانی PPl
16 علی  توحیدی کارشناسی مکانیک هواپیما
17 یاسمن جعفری     
18 عرفان  جلیلیان کاردانی خلبانی PPl
19 محمد چیتی کاردانی خلبانی PPl
20 احمد حیدری فرد    
21 محسن حیدریه    
22 امیر  حسین   کاردانی  خلبانی PPl
23 مهدی  حق پرست کاردانی اویونیک هواپیما
24 رضا  خدادادی    
25 مهدی  خبازنیاز کارشناسی اویونیک هواپیما
26 ریحانه خداپرست کاردانی اویونیک هواپیما
27 علیرضا خردمندان کاردانی خلبانی PPl
28 مهدی  دانشی کاردانی خلبانی PPl
29 محمد داودیان کاردانی خلبانی PPl
30 زهرا دده بیگی کاردانی  تعمیر و نگهداری هواپیما
31 احمد درویش وند    
32 حسین  دستخوش کارشناسی خلبانی CPL&IR
33 ابراهیم دلیلی کاردانی خلبانی PPl
34 سیدمحمدسپهر دیباج کاردانی خلبانی PPl
35 محمدرضا رحمانی کارشناسی مکانیک هواپیما
36 محمدرضا رضوی کادیجانی    
37 محمد رمضانی کاردانی خلبانی PPl
38 محمدرضا زارع ورنوسفادرانی کاردانی  تعمیر و نگهداری هواپیما
39 احمد شعبانیان کارشناسی مکانیک هواپیما
40 مهتاب شهبازی    
41 محمدرضا شهیدی کارشناسی خلبانی CPL&IR
42 سهیل صائبی کاردانی  تعمیر و نگهداری هواپیما
43 علیرضا  صدری پور کاردانی خلبانی PPl
44 نوید عابدین زاده کاردانی تعمیر و نگهداری هواپیما
45 جاوید عابدینی بایقرا کاردانی اویونیک هواپیما
46 محمد فتاحی کارشناسی مکانیک هواپیما
47 حمید فتوحی کاردانی خلبانی PPl
48 پریا  فاطمی    
49 طیبه فلاح  کاردانی میهمانداری هواپیما
50 علی  فلاحی کاردانی اویونیک هواپیما
51 محمدرضا فریدونی    
52 مهدیه  قاسمی معصوم آباد    
53 مهدی کشاورز ساجی    
54 یوسف گچلو کارشناسی مکانیک هواپیما
55 امین  گراوند کارشناسی اویونیک هواپیما
56 حسین مافی کارشناسی مکانیک هواپیما
57 علیرضا محسن پورکبریا کارشناسی اویونیک هواپیما
58 میثم  مختارآبادی کاردانی خلبانی PPl
59 محمدطاها مروارید زاده    
60 سپیده محمدی مقدم    
61 مهران مسعود راد کارشناسی مکانیک هواپیما
62 تینا موسوی کاردانی اویونیک هواپیما
63 سیدفاضل موسوی نژاد کاردانی خلبانی PPl
64 آرزو محیسنی    
65 علی نادری فر کاردانی اویونیک هواپیما
66 محمدرضا نژادمحمدی کارشناسی مکانیک هواپیما
67 محسن نعمتی    
68 عرفان  نصیری کارشناسی مکانیک هواپیما
69 حسام الدین نقیب زاده کاردانی  تعمیر و نگهداری هواپیما
70 مصطفی  نامی شادهی    
71 علی  نوردی کارشناسی خلبانی CPL&IR
72 اکبر واحدی کارشناسی مکانیک هواپیما
73 امیرحسین  وثوقی فر کاردانی تعمیر و نگهداری هواپیما
74 مسعود وثیق مقدم کارشناسی خلبانی CPL&IR
75 هادی  وفایی دیزجی کاردانی  تعمیر و نگهداری هواپیما
76 علیرضا یاری    
77 عباس یزدانی    

 

ردیف  نام  نام خانوادگی  مقطع رشته
1 امیر احمدیان کاردانی خلبانی PPl
2 علیرضا ارژنگ کاردانی تعمیر و نگهداری هواپیما
3 آراد آتش دامن    
4 محمدامین  اسفندیاری کاردانی  تعمیر و نگهداری هواپیما
5 محمدجمیل اسکندری کارشناسی خلبانی CPL&IR
6 امیرحسین  اسماعیلی کاردانی خلبانی PPl
7 مصطفی  باسط کاردانی خلبانی PPl
8 هلیا باغبانی کارشناسی خلبانی CPL&IR
9 حسین برزگر نصرآبادی    
10 مرتضی باقری کارشناسی خلبانی CPL&IR
11 علیرضا برادران کاردانی تعمیر و نگهداری هواپیما
12 پیمان پناه زاده کارشناسی خلبانی CPL&IR
13 سید ایمان تاجیک کاردانی اویونیک هواپیما
14 محمد تیماجی    
15 سیدامیر تقوا کاردانی خلبانی PPl
16 علی  توحیدی کارشناسی مکانیک هواپیما
17 یاسمن جعفری     
18 عرفان  جلیلیان کاردانی خلبانی PPl
19 محمد چیتی کاردانی خلبانی PPl
20 احمد حیدری فرد    
21 محسن حیدریه    
22 امیر  حسین   کاردانی  خلبانی PPl
23 مهدی  حق پرست کاردانی اویونیک هواپیما
24 رضا  خدادادی    
25 مهدی  خبازنیاز کارشناسی اویونیک هواپیما
26 ریحانه خداپرست کاردانی اویونیک هواپیما
27 علیرضا خردمندان کاردانی خلبانی PPl
28 مهدی  دانشی کاردانی خلبانی PPl
29 محمد داودیان کاردانی خلبانی PPl
30 زهرا دده بیگی کاردانی  تعمیر و نگهداری هواپیما
31 احمد درویش وند    
32 حسین  دستخوش کارشناسی خلبانی CPL&IR
33 ابراهیم دلیلی کاردانی خلبانی PPl
34 سیدمحمدسپهر دیباج کاردانی خلبانی PPl
35 محمدرضا رحمانی کارشناسی مکانیک هواپیما
36 محمدرضا رضوی کادیجانی    
37 محمد رمضانی کاردانی خلبانی PPl
38 محمدرضا زارع ورنوسفادرانی کاردانی  تعمیر و نگهداری هواپیما
39 احمد شعبانیان کارشناسی مکانیک هواپیما
40 مهتاب شهبازی    
41 محمدرضا شهیدی کارشناسی خلبانی CPL&IR
42 سهیل صائبی کاردانی  تعمیر و نگهداری هواپیما
43 علیرضا  صدری پور کاردانی خلبانی PPl
44 نوید عابدین زاده کاردانی تعمیر و نگهداری هواپیما
45 جاوید عابدینی بایقرا کاردانی اویونیک هواپیما
46 محمد فتاحی کارشناسی مکانیک هواپیما
47 حمید فتوحی کاردانی خلبانی PPl
48 پریا  فاطمی    
49 طیبه فلاح  کاردانی میهمانداری هواپیما
50 علی  فلاحی کاردانی اویونیک هواپیما
51 محمدرضا فریدونی    
52 مهدیه  قاسمی معصوم آباد    
53 مهدی کشاورز ساجی    
54 یوسف گچلو کارشناسی مکانیک هواپیما
55 امین  گراوند کارشناسی اویونیک هواپیما
56 حسین مافی کارشناسی مکانیک هواپیما
57 علیرضا محسن پورکبریا کارشناسی اویونیک هواپیما
58 میثم  مختارآبادی کاردانی خلبانی PPl
59 محمدطاها مروارید زاده    
60 سپیده محمدی مقدم    
61 مهران مسعود راد کارشناسی مکانیک هواپیما
62 تینا موسوی کاردانی اویونیک هواپیما
63 سیدفاضل موسوی نژاد کاردانی خلبانی PPl
64 آرزو محیسنی    
65 علی نادری فر کاردانی اویونیک هواپیما
66 محمدرضا نژادمحمدی کارشناسی مکانیک هواپیما
67 محسن نعمتی    
68 عرفان  نصیری کارشناسی مکانیک هواپیما
69 حسام الدین نقیب زاده کاردانی  تعمیر و نگهداری هواپیما
70 مصطفی  نامی شادهی    
71 علی  نوردی کارشناسی خلبانی CPL&IR
72 اکبر واحدی کارشناسی مکانیک هواپیما
73 امیرحسین  وثوقی فر کاردانی تعمیر و نگهداری هواپیما
74 مسعود وثیق مقدم کارشناسی خلبانی CPL&IR
75 هادی  وفایی دیزجی کاردانی  تعمیر و نگهداری هواپیما
76 علیرضا یاری    
77 عباس یزدانی