برگزاری درس تکنیکهای تعمیر و بازرسی در نمایشگاه هوایی

  • چهارشنبه, ارديبهشت 19 1397

کلیه دانشجویانی که با استاد نوروزی در تعمیر و بازرسی هواپیما در روز چهارشنبه ساعت14  را دارند

موظف هستند در روز 19 اردیبهشت راس ساعت ساعت 14 به نمایشگاه هوایی مراجعه نمایند

عدم حضور به منزله غیبت در کلاس منظور خواهد شد

همراه داشتن کارت دانشجویی الزامیست