کاربینی رشته تعمیر نگهداری و مکانیک هواپیما

  • پنج شنبه, ارديبهشت 27 1397

قابل توجه دانشجویان رشته تعمیر نگهداری هواپیما و مکانیک هواپیما که در ترم جاری درس کاربینی را اخذ نموده اند
در صورتیکه در زمینه مرتبط با رشته تحصیلی خود مشغول به کار هستید الزامیست با مراجعه به واحد انتشارات مرکز آموزش ، فرم کاربینی را تهیه نموده و با تکمیل آن و تهیه گزارش کار تایپ شده حداقل 10 صفحه ای و گواهی اشتغال به کار ،به مدیر گروه خود (آقای مهندس پارسا مراجعه نمایند) مراجه نمایند.مهلت تحویل فرمها تا 31 اردیبهشت ماه میباشد. و در صورت عدم تحویل فرمها در موعد مقرر نمره درس فوق صفر منظور خواهد شد.