واریز شهریه در هم آوا

  • یکشنبه, مرداد 14 1397

قابل توجه کلیه دانشجویان
 کلیه دانشجویان ملزم به پرداخت شهریه 85 درصد ترم تابستان 97  حق مرکز صنعت هوانوردی در سامانه هم آوا میباشند و مبالغ واریزی از سایت مرکز تنها مختص شهریه دروس ساعتی (زبان و عوامل و مقررات)  رشته های کاردانی تعمیر نگهداری و کاردانی اویونیک و بدهیهای ترمهای گذشته میباشد