اطلاعیه ثبت نمره کارورزی

  • دوشنبه, مرداد 07 1398

به اطلاع آندسته از دانشجویانیکه در نیمسال 972 درس کارورزی را اخذ نموده بودند میرساند که کلیه نمرات این درس در سامانه هم آوا ثبت گردیده است لذا با توجه به اتمام مهلت ارائه کارورزی ، الزامیست با مراجعه به سامانه هم آوا در صورتیکه نمره شما ثبت نگردیده است تا مورخ 9 مرداد به واحد آموزش مراجعه نمایید بدیهی است در صورت عدم مراجعه مسئولیت عواقب ناشی به عهده دانشجو میباشد