قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 952 و قبل از آن

  • دوشنبه, مرداد 07 1398

قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 952 و قبل از آن
با توجه به اتمام  مهلت مجاز تحصیل شما ، در صورتی که دروس باقیمانده جهت ترم مهر 98 دارید الزامیست تا مورخ 20 مرداد ماه جهت اخذ مجوزهای لازمه از وزارت علوم به واحد آموزش مراجعه نمایید
بدیهی است عدم مراجعه دانشجو به منزله عدم تمایل نسبت به انتخاب واحد دروس باقیمانده تلقی میگردد.