پذیرش دانشجوی جدید در مقاطع کاردانی و کارشناسی شروع شد

  • سه شنبه, شهریور 05 1398

مرکز آموزش صنعت هوانوردی تهران در مقاطع کاردانی و کارشناسی پذیرش دانشجو مینماید

مهلت ثبت نام کاردانی ناپیوسته تا مورخ 7 شهریور

مهلت ثبت نام کارشناسی ناپیوسته تا مورخ 10 شهریور

از طریق سایت سازمان سنجش www.sanjesh.org

کد رشته های کاردانی ناپیوسته:

کاردانی اویونیک هواپیما    10005

کاردانی تعمیر و نگهداری هواپیما 10291

کاردانی میهمانداری هواپیما 11423

کاردانی ایمنی زمینی فرودگاه 11031

کدرشته های کارشناسی ناپیوسته:

مهندسی اویونیک هواپیما 20062

مهندسی مکانیک هواپیما 20246