اطلاعیه موارد آموزشی ترم 982

  • سه شنبه, خرداد 13 1399

با توجه به احتمال عدم برگزاری حضوری کلاسهای ترم جاری ، رعایت موارد زیر برای کلیه دانشجویان الزامیست:

1-امکان برگزاری عمومی ترم تابستان 99 امکان پذیر نیست.

2-پایان کلاسهای ترم جاری 17مرداد و زمان برگزاری امتحانات 19 مرداد الی 31 مرداد ماه خواهد بود.

3-ورود به سامانه سمالایو و تایید کلیه کلاسها برای تمام دانشجویان الزامیست.

4-حضور و مشارکت در کانالهای مجازی ایجاد شده توسط مدرسین  ، برای کلیه دانشجویان الزامیست.

5- موارد 3 و 4  توسط مرکز آموزش رصد میشود و معیار ارزشیابی نمره پایان ترم و صدور مجوز حضور در امتحان پایان ترم خواهد بود

6-در صورتیکه برای ورود به سامانه سما لایو به مشکلی برخوردید میتوانید با شماره 44546205-4546208 تماس بگیرید.

7-کلیه امتحانات بازه زمانی اعلام شده در بند 2 این اطلاعیه به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

8-در ترم تابستان تنها امکان ارائه درس کارورزی میباشد و ارائه سایر دروس تنها مشمول دانشجویانی میشود که با اخذ و گذرانیدن این دروس فارغ التحصیل میشوند.

9-زمان انتخاب واحد ترم تابستان 31 خرداد الی 3 تیرماه توسط دانشجو انجام خواهد شد.

10-امکان حذف یک یا چند درس برای دانشجو امکان پذیر است لازم به ذکر است در صورت حذف شهریه درس فوق به دانشجو عودت میگردد.

11-زمان حذف درس از مورخ 26 خرداد الی 31 تیر میباشد