اطلاعیه حذف درس در نیمسال 982

  • دوشنبه, خرداد 19 1399

قابل توجه کلیه دانشجویان؛

دانشجویانی که متقاضی حذف درس یا دروس هستند در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۲۰ و ۲۱ خرداد بصورت حضوری از ساعت ۹ الی ۱۵ درخواست خود را به آموزش ارائه دهند.

بدیهی است که درخواست های بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.