دوشنبه, 24 مرداد 1401

آزمون مجدد روز 21 تیر ماه

  • چهارشنبه, تیر 25 1399

قابل توجه کلیه دانشجویان

باتوجه به اختلال به وجود آمده در زمان برگزاری امتحانات مجازی در روز شنبه مورخ 21 تیرماه ساعت 12، امتحانات فوق به شرح زیر مجدد برگزار میگردد

لازم به ذکر است این آزمون مختص افرادیست که در امتحان قبلی شرکت ننموده اند. مجدد اخطار داده میشود در صورت شرکت مجدد در امتحان طبق ضوابط شورای تخلفات آموزشی با شما برخورد خواهد شد.

سیستمهای هواپیمای موتور توربینی1 با استاد پارسا

قابلیت اطمینان در صنعت هواپیمایی با استاد صلاحی

الکتریک هواپیما با استاد ثقفی

زمان برگزاری آزمون پنجشنبه مورخ 26 تیرماه ساعت 10 صبح