کلاس حضوری جوشکاری استاد هورا

  • سه شنبه, آذر 25 1399
جوشکاری و لحیم کاری در صنعت هواپیمایی-استاد هورا
ردیف نام و نام خانوادگی گروه روز کلاس تاریخ کلاس ساعت کلاس
1  امیررضا پازکیان 1 شنبه  29 آذر 8_12
2  حسین نصیری 1 شنبه  29 آذر 8_12
3  علیرضا طاهری 1 شنبه  29 آذر 8_12
4  علیرضا قربانی 1 شنبه  29 آذر 8_12
5  محمدحسین عزیزی 1 شنبه  29 آذر 8_12
6 امیر ملکی 1 شنبه  29 آذر 8_12
7 امیرحسین رشید 1 شنبه  29 آذر 8_12
8 پارسا فرضی 2 یکشنبه 30 آذر 8_12
9 جلال نادی زاده 2 یکشنبه 30 آذر 8_12
10 حامد امینی 2 یکشنبه 30 آذر 8_12
11 عرفان عسکری 2 یکشنبه 30 آذر 8_12
12 علی اکبر مژدی 2 یکشنبه 30 آذر 8_12
13 علی شرفی 2 یکشنبه 30 آذر 8_12
14 عیسی سپاس 2 یکشنبه 30 آذر 8_12
15 فرهام شاهب 3 دوشنبه  1دی 8_12
16 ماهان فتحی 3 دوشنبه  1دی 8_12
17 مجتبی کلانتری 3 دوشنبه  1دی 8_12
18 محمدسبحان رضائی 3 دوشنبه  1دی 8_12
19 محمدعرفان غنیمتی 3 دوشنبه  1دی 8_12
20 محمدمهدی قرانی 3 دوشنبه  1دی 8_12
21 ناصر مظفری 3 دوشنبه  1دی 8_12