دوشنبه, 24 مرداد 1401

کلاس حضوری sms استاد اصلانی منش

  • سه شنبه, آذر 25 1399
sms -استاد اصلانی منش
ردیف نام و نام خانوادگی گروه روز تاریخ ساعت
1  محمدمسعود کریم پوریزدی 1 دوشنبه 1 دیماه 13_14
2 محسن عظیمی کلیانی 1 دوشنبه 1 دیماه 13_14
3 امین سانگرد 1 دوشنبه 1 دیماه 13_14
4 سعید مریخ 1 دوشنبه 1 دیماه 13_14
5 امین ابراهیمی 1 دوشنبه 1 دیماه 13_14
6 کامران افشار لطفی 1 دوشنبه 1 دیماه 13_14
7  علی جاسته 1 دوشنبه 1 دیماه 13_14
8 علی صفری درگاه 1 دوشنبه 1 دیماه 13_14
9  ارسلان کریم زاده 1 دوشنبه 1 دیماه 13_14
10 نوید کسروی منش 1 دوشنبه 1 دیماه 13_14
11  حسین مجیدیان 1 دوشنبه 1 دیماه 13_14
12 امیر نعمتی قمصری 1 دوشنبه 1 دیماه 13_14
13  آیلار وثوقی 1 دوشنبه 1 دیماه 13_14
14 امیرحسین همتی نیک 2 دوشنبه 1 دیماه 14_15
15 محمد تمیمی 2 دوشنبه 1 دیماه 14_15
16 * امیر حاتمی 2 دوشنبه 1 دیماه 14_15
17 امیر حسینی 2 دوشنبه 1 دیماه 14_15
18 * مهدی خرم طریق 2 دوشنبه 1 دیماه 14_15
19 * حسین خلیلیان 2 دوشنبه 1 دیماه 14_15
20 مجید شمس 2 دوشنبه 1 دیماه 14_15
21 علی عزیزی 2 دوشنبه 1 دیماه 14_15
22 علیرضا قربانی 2 دوشنبه 1 دیماه 14_15
23 * امین قنبری 2 دوشنبه 1 دیماه 14_15
24 * مهراد محمدهاشمی 2 دوشنبه 1 دیماه 14_15
25 * علی ولی پور 2 دوشنبه 1 دیماه 14_15