جمعه, 10 آذر 1402

الزام تزریق واکسن کرونا

  • شنبه, آبان 22 1400

پیرو اطلاعیه های قبلی مبنی بر امکان شروع کلاسهای حضوی ، الزامیست کلیه دانشجویان نسبت به تزریق 2 دوز واکسن کرونا اقدام نموده باشند لذا در صورتیکه نسبت به این امر اقدام نموده اید تصویر کارت دیجیتال واکسن خود را تا مورخ 17 آبان ماه  به شماره تلگرام 09390896380 ارسال نمایید
جهت دریافت کارت واکسن دیجیتال میتوانید به سایت https://salamat.gov.ir/ مراجعه نمایید.