جمعه, 18 آذر 1401

آزمون پایان ترم 1-1400 درس آزمایشگاه مقاومت مصالح

  • یکشنبه, دی 05 1400

❌قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه مقاومت مصالح با استاد عبدی
امتحان پایان ترم درس فوق مورخ 15 دیماه 1400 راس ساعت 16 در سامانه ریلاین برگزار میگردد
❌❌تذکر مهم اینکه امتحان درس فوق طبق همین برنامه قطعی است و تاریخ درج شده در سامانه هم آوا ملاک نیست.
#بعدانگیننگفتید