جمعه, 18 آذر 1401

امتحان پایان ترم 1-1400 درس آزمایشگاه آیرودینامیک تحلیلی

  • یکشنبه, دی 05 1400

❌قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه آیرو دینامیک با استاد کیهانی فرد
امتحان پایان ترم درس فوق مورخ 8 دیماه 1400 راس ساعت 18:30 در سامانه ریلاین برگزار میگردد
❌❌تذکر مهم اینکه امتحان درس فوق طبق همین برنامه قطعی است و تاریخ درج شده در سامانه هم آوا ملاک نیست.
#بعدانگیننگفتید