جمعه, 18 آذر 1401

امتحان پایان ترم 1-1400 درس تربیت بدنی

  • یکشنبه, دی 05 1400

❌قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی با استاد رحیمی
امتحان پایان ترم درس فوق مورخ 12 دیماه راس ساعت 12 در سامانه ریلاین برگزار میگردد
❌❌تذکر مهم اینکه امتحان درس فوق طبق همین برنامه قطعی است و تاریخ درج شده در سامانه هم آوا ملاک نیست.
#بعدانگیننگفتید