جمعه, 10 آذر 1402

روش گزينش دانشجو برای دوره های کاردانی مهر 1401

  • دوشنبه, خرداد 16 1401

روش گزينش دانشجو برای دوره های کاردانی

گزينش دانشجو در هر يك از كدرشته محل‌هاي تحصيلي براساس معدل كل مندرج در گواهينامه معتبر ديپلم، نوع ديپلم و سهميه‌هاي آزاد، شاغل، رزمندگان، بومي بودن و با توجه به صلاحيت‌هاي عمومي متقاضیان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمي كاربردي و مصوبات مربوط صورت مي‌گيرد. بديهي است براي هر يك از موارد فوق ارائه مستندات مربوط در زمان ثبت‌نام توسط دانشجو به مركز آموزشي ضروري مي‌باشد.

شرايط ثبت نام:

متقاضي شرکت در پذیرش، باید هر یک از اقدام‌های زیر را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد:

1. مراجعه به درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور.

2. دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام از طريق درگاه اطلاع رساني سازمان و مطالعه آن.

3. خريد كارت اعتباري ثبت‌نام از سامانه خرید کارت اعتباری در درگاه اطلاع‌رساني این سازمان

4. آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز براي ثبت‌نام.

متقاضي باید پس از مطالعه دفترچه راهنماي پذيرش در اين دوره و آشنايي با شرايط و ضوابط پذيرش، با مراجعه به درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايد. لازم به توضيح است كه دفترچه راهنماي پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی و همچنين نحوه ورود به درگاه براي ثبت‌نام و اقدامات لازم براي انجام ثبت‌نام اينترنتي همزمان با شروع ثبت نام در درگاه اين سازمان قرار خواهد گرفت.

تبصره:دانش‌آموزان سال آخر متوسطه که حداکثر تا تاریخ 31 شهریور  موفق به اخذ مدرک دیپلم شده اند مجاز به انتخاب کدرشته محل می‌باشند. به متقاضياني که تا پایان شهريور ماه سال جاری موفق به اخذ مدرک دیپلم نشده‌اند، موکداً توصیه می‌شود ثبت نام ننماید. بنابراین چنانچه متقاضي در یکی از کدرشته محل‌های انتخابی پذیرفته شود ولی تا پایان شهريور ماه موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه نشده باشد قبولی ایشان ملغی و اجازه ثبت‌نام نخواهند داشت.

تذكرات مهم:

1. مندرجات فرم تقاضانامه بايد دقيق و صادقانه تكميل شود.

2. مسئوليت صحت مندرجات تكميل شده فرم تقاضانامه به عهده متقاضی خواهد بود.

3. مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغيير نمي‌باشد، بنابراين متقاضی بايد در زمان تكميل اطلاعات تقاضانامه نهايت دقت را به‌كار گيرد.

4. در هر مرحله از پذيرش ثبت‌نام، پذيرفته‌شدن، حين تحصيل در دانشگاه و ... مشخص شود متقاضی حقايق را كتمان نموده يا واجد شرايط و ضوابط مندرج در اين دفترچه نمي‌باشد، از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.

5. متقاضی مي‌بايست پس از پايان ثبت‌نام الكترونيكي از صفحات، پرينت تهيه نموده و نزد خود نگهدارد.

دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:

به متقاضيان توصيه مي شود مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام، ابتدا فرم پيش نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكميل نموده و سپس بر اساس فرم پيش نويس با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور اطلاعات لازم را بر اساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمايند. ضمناً راهنماي جامع نحوه تكميل فرم در برنامه نرم افزاري ثبت نام اينترنتي موجود است و متقاضيان براي كسب اطلاع بيشتر مي توانند به اين راهنما مراجعه نمايند. ضمناً متقاضيان لازم است در درج اطلاعات ثبت نام دقت نمايند. بديهي است در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قيد شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارك متقاضی در صورت پذيرفته شدن قبولي وي ملغي شده و از ادامه تحصيل متقاضي جلوگيري خواهد شد.

نـكات و توصيه‌هاي‌ مـهم‌:

1.  اگر از طريق كافي‌نت اقدام به ثبت‌نام مي‌نماييد، تاکید مي‌شود كه تمامي مراحل ورود اطلاعات ثبت‌نامي را شخصاً انجام دهيد و يا بر انجام امور مربوط،  نظارت مستقيم داشته باشيد.

2. توصيه‌ مي‌شود متقاضيان پس از تكميل تقاضانامه، دريافت شماره پرونده و كدپيگيري يك نسخه پرينت از تقاضانامه تهيه و نزد خود نگهداري نمايند.

3. به متقاضيان توصيه مي‌شود در انتخاب كدرشته‌ محل هاي انتخابي خود دقت لازم را مبذول فرمايند. لذا پس از دريافت كد پيگيري در اين خصوص به درخواست‌هاي متقاضيان مبني بر اصلاح و يا جابجايي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4. هرگونه‌ تغييري‌ از طريق‌ درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور ‌اعلام ‌خواهد شد.