تهیه بن غذای دانشجویی

  • یکشنبه, بهمن 26 1393

 قابل توجه کلیه دانشجویان:

کلیه دانشجویان ترمی و پودمانی جهت تهیه بن غذا با داشتن کارت دانشجویی، یک هفته  تا یک روز قبل به آقای محسن نصرتی مراجعه نمایند.

 

قیمت بن غذا:

دانشجویان ترمی و پودمانی : 2000 تومان

 

 

توجه: در روزهای پنج شنبه و جمعه غذا سرو نمی شود.