پرداخت نقدی شهریه یا بدهی در بانک برای دانشجویانی که دسترسی به اینترنت ندارند

  • چهارشنبه, دی 03 1393

دانشجویانی که به اینترنت دسترسی نداشته و مایل هستند که شهریه یا بدهی خود را از طریق بانک به حساب  0106238272000 به نام صنعت هوانوردی آریا کیش واریز نمایند، به سایت مرکز مراجعه کنند و گزینه دریافت شناسه را انتخاب نموده و شناسه واریز خود را یادداشت نمایند (یک بار برای همیشه)، چون جهت پرداخت بدهی یا شهریه در بانک شماره شناسه الزامی می باشد.