شرایط پذیرش دوره های آزاد

شرایط پذیرش دوره های آزاد

مرکز صنعت هوانوردی تهران با مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری در رشته های زیر و به صورت دوره های کوتاه مدت و بلندمدت دانشجو می پذیرد.

1-دوره :دوساله تعمیرونگهداری موتور وبدنه هواپیما B1.1

مدت دوره:2700 ساعت آموزش شامل دروس تئوری وعملی

شرایط داوطلب:

-          دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل  دیپلم کامل متوسطه

-          دارای سلامت کامل طبق نظر پزشک مورد اعتماد سازمان هواپیمایی کشوری

-          گرفتن نمره 15 به بالا در امتحانات

2-دوره:دوساله الکتریک والکترونیک ( اویونیک) هواپیما B2

مدت دوره:2700 ساعت آموزش تئوری وعملی

شرایط داوطلب:

-          دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل  دیپلم کامل متوسطه

-          دارای سلامت کامل طبق نظر پزشک مورد اعتماد سازمان هواپیمایی کشوری

-          گرفتن نمره 15 به بالا در امتحانات

3-دوره کوتاه مدت  Conversion basic training (مدرک  B1 به B2) – (تعمیرونگهداری به اویونیک)

مدت دوره: 608 ساعت ( شامل 516 ساعت تئوری و92 ساعت عملی)

شرایط داوطلب:

-          دارای مدرک B1.1

-          آشنایی کامل به زبان انگلیسی

-          داشتن سلامت کامل طبق نظر پزشک مورد اعتماد هواپیمایی کشوری.

-          گرفتن نمره 15 به بالا در امتحانات

-          داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط در هواپیمایی

 4-دوره کوتاه مدت  Conversion basic training (مدرک  B2 به B1) – (اویونیک به تعمیر و نگهداری)

مدت دوره: 608 ساعت ( شامل 516 ساعت تئوری و92 ساعت عملی)

شرایط داوطلب:

-          دارای مدرک B2

-          آشنایی کامل به زبان انگلیسی

-          داشتن سلامت کامل طبق نظر پزشک مورد اعتماد هواپیمایی کشوری

-          گرفتن نمره 15 به بالا در امتحانات

-          داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط در هواپیمایی

5-دوره کوتاه مدت  B1.1  و B2 مختص افراد با تحصیلات دانشگاهی مرتبطAbridgedBasicTrainingCourses

مدت دوره: با توجه به ریز نمرات گذرانده شده دانشجو در دوره دانشگاهی محاسبه خواهد شد

شرایط داوطلب:

-          داشتن مدرک دانشگاهی فوق دیپلم به بالا در گروه هوافضا ، مکانیک ، برق ، الکترونیک ، الکتریک

-          آشنایی کامل به زبان انگلیسی

-          داشتن سلامت کامل طبق نظر پزشک مورد اعتماد هواپیمایی کشوری

-          گرفتن نمره 15 به بالا در امتحانات

-          داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط در هواپیمایی

6-دوره مقدماتی زبان انگلیسی

-      با توجه به اینکه کلیه دروس تخصصی صنعت هواپیمایی به زبان انگلیسی میباشد لذا به منظور بالا بردن سطح زبان انگلیسی دانشجویان دوره مقدماتی برگزار میگردد شرکت در این دوره به همه دانشجویان پیشنهاد میشود.

***به کلیه دانشجویانی که دوره های 1 تا 5 را با موفقیت به اتمام برسانند مدارک معتبر مورد تائید سازمان هواپیمای کشوری داده خواهد شد و میتوانند در امتحانات سازمان هواپیمایی کشوری شرکت نمایند