سه شنبه, 01 فروردين 1402

کارگاه مدیریت خشم

  • جمعه, بهمن 12 1380

کارگاه مدیریت حشم

به اطلاع دانشجویان عزیز می رسانم که :کارگاه یک روزه مدیریت خشم درتاریخ  12\9\ 97  دراتاق مشاوره واقع درط 3ساختمان کلاسهاساعت 13تا15 برگزارمی شود،لطفاجهت ثبت نام به آقای غلامی درکتابخانه مراجعه فرمایید.

                                                   "با تشکر "                    نقی پور-مشاورمرکز