چهارشنبه, 19 بهمن 1401

دوشنبه های مشاوره ای

  • سه شنبه, دی 11 1380

قابل توجه دانشجویان:

درسال 98بادوشنبه های مشاوره ای درخدمت شماهستیم

هر دوشنبه ازساعت 13/30-14/30 درکلاس 105 ط اول درساختمان کلاسهاباجلسات پرسش وپاسخ وآموزشهای روانشناسی تاپایان ترم درخدمت شما عزیزان هستیم .

                " به امید دیدارشما عزیزان "

                                                                   مشاور مرکز:نقی پور