چهارشنبه, 19 بهمن 1401

ترک سیگار

  • دوشنبه, خرداد 20 1398

چه کسانی در ترک سیگار موفق ترند؟

 

چه کسانی در ترک سیگار موفق ترند؟
اگر از افرادی که در حال کشیدن سیگار هستند، بپرسید چرا سیگار می کشند، پاسخ های گوناگونی به شما خواهند داد. لطفا با ماهمراه باشید.

به گزارش بهداشت نیوز به نقل از راستینه، ما سیگاری ها را از نظر علت گرایش به سیگار به شش گروه مختلف تقسیم می کنیم:
پیش از هر چیز باید بگوییم اغلب افراد سیگاری، ترکیبی از چند علت را دارند و تنها در یک گروه نیستند. بعضی از افراد می گویند به سیگار عادت کردم. اگر بپرسی این سیگار را برای چه روشن کرده ای ؟ علتش را به یاد ندارد و تنها عادت به انجام این کار است که آنها را به سراغ سیگار می کشد.بعضی دیگر ، از کشیدن سیگار به معنای واقعی لذت می برند و تنها دلیل کشیدن سیگار ، کسب لذت ناشی از آن است.

بعضی دیگر می گویند به منظور کاهش استرس و مسلط شدن بر اوضاع زندگی خود یا برای کم کردن استرس در یک موقعیت خاص مجبور هستند به سیگار پناه ببرند. مانند کسانی که خودارضایی می کنند تا تنش های جنسی خود را کاهش دهند .
برخی دیگر جزو سیگاری های قهار هستند و به نیکوتین اعتیاد دارند. یعنی هر روز بیش از ۱۰نخ سیگار می کشند. صبح چشم هایشان را با روشن کردن سیگار باز می کنند و شب ها که غلظت نیکوتین در خون آنها کم می شود حتی از خواب بیدار شده و سیگار می کشند.

برخی دیگر هستند که از لمس سیگار بین انگشتان خود یا روی لبها و لمس دود با حفره دهان و بینی کیفور می شوند.
گروه ششم کسانی هستند که عاشق سیگارند و می گویند بدون سیگار زندگی شان بی معناست.

کارشناسان می گویند : ترک سیگار ساده نیست اما بتدریج و در طول زمان ممکن است.

همان طور که اشاره شد سیگاری ها ترکیبی از دلایل ششگانه را علت سیگار کشیدن خود می دانند.اغلب برای هر گروه سه تا سوال مطرح می کنیم که پاسخها شامل هرگز، همیشه و گاهی اوقات است. اگر پاسخ فرد «همیشه» باشد او را به طور قطع جزو گروه مزبور تلقی می کنیم.
اگر پاسخ «هرگز» باشد یقین داریم جزو گروه خاص نیست و اگر «گاهی اوقات» باشد متوجه می شویم بینابینی و ترکیبی از چند گروه است.

این افراد، یعنی آنهایی که فقط در یک گروه خاص نیستند اغلب در ترک موفق ترند چون همه وابستگی آنها و مکانیسم پیچیده روانشناختی سیگاری شدنشان معطوف به مورد خاصی نیست.
برای مثال فردی را در نظر بگیرید که بینابینی در گروه لمسی و استرسی و عادتی است. می توانیم با آموزش شیوه های مقابله با استرس، مقداری از وابستگی او را بکاهیم. با توصیه هایی چون استفاده از تسبیح یا استفاده از یک هویج یا ساقه کرفس پاک شده و پوست کنده که در یخچال خنک شده برای جایگزین مشکل عادت به لمس سیگار در بین انگشتان .

لمس ساقه این گیاه بین انگشتان و کم کم جویدن آن نیاز لمسی را ارضا کرده و با این کار یک روز در خانه ماندن را بدون سیگار تجربه می کنند.در مواردی که به نیکوتین عادت و یا اعتیاد وجود دارند هم آدامس نیکوتینی، برچسب آن یا آبنبات نیکوتینی می تواند مفید باشد و مورد تایید است.متاسفانه کسانی که فقط جزو یک گروه هستند و ترکیبی نیستند به زحمت و تلاش بیشتری نیاز دارند تا ترک کنند و گروه ترکیبی موفق ترند.