چهارشنبه, 19 بهمن 1401

تبریک سالتحصیلی

  • دوشنبه, مهر 15 1398
 

تبریک سالتحصیلی جدید:

شروع تلاش برای بیشتردانستن،بهترزندگی کردن،وموفقیت رابه شمادانشجویان عزیزتبریک می گوییم.

روزهای دوشنبه از15-8درخدمت شماباخدمات مشاوره،فردی -خانوادگی-تحصیلی-ازدواج واجرای آزمونهای=هوشی-تحصیلی-شخصیتی-روانی وپیش ازازدواج هستیم،ساختمان کلاسها-ط3

                                                                                               مشاورمرکز،نقی پور

Image result for ‫شروع سال تحصیلی‬‎