پنج شنبه, 30 فروردين 1403

مراحل تحویل دانشنامه تحصیلی

  1. دریافت فرم تسویه صندوق رفاه از مرکز آموزش صنعت هوانوردی تهران در روزهای یکشنبه یا سه شنبه
  2. همراه داشتن کارت پایان خدمت، کارت ملی، اصل گواهی موقت ، تهیه یک عدد تمبر 1000 تومانی از بانک ملی
  3. مراجعه به واحد استانی دانشگاه در میدان توحید خیابان پرچم (روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 14)
  4. پیشنهاد میشود قبل از مراجعه به دانشگاه یک نسخه برابر اصل از گواهینامه موقت خود در دفاتر اسناد رسمی  تهیه بفرمائید.