مراحل دریافت گواهینامه موقت

  1. تکمیل فرم مخصوص تحویل مدرک(جهت دریافت فرم به خانم خسروجردی مراجعه نمایید.)
  2. یک تمبر 10000ریالی از بانک ملی ایران
  3. پرینت کد رهگیری از سایت  دانشگاه جامع ( آدرس سایت داشگاه جامع: www.uast.ac.ir - سامانه های دانشگاه- سامانه ی دانش آموختگان- ثبت اطلاعات فارغ التحصیلان- پرینت اطلاعات)
  4. تحویل فرم تکمیل شده به بایگانی و دریافت اصل گواهینامه موقت