جمعه, 25 خرداد 1403

مراحل دریافت گواهینامه موقت

  1. تکمیل فرم مخصوص تحویل مدرک(جهت دریافت فرم به آقای هاشمی مراجعه نمایید.)
  2. یک تمبر 10000ریالی از بانک ملی ایران
  3. ارائه کارت پایان خدمت یا گواهی اشتغال به خدمت برای آقایان
  4. مراجعه در روزهای یکشنبه یا سه شنبه از ساعت 8 الی 14