مراحل تشکیل پرونده فارغ التحصیلی

 1. دریافت فرم تسویه از سایت مرکز یا کتابخانه
 2. تکمیل فرم و دریافت امضا های مربوطه
 3. تهیه مدارک ذکر شده در ذیل
 1. شش قطعه عکس 3*4
 2. کپی تمام صفحات شناسنامه
 3. کپی کارت ملی پشت و رو
 4. کپی کارت خدمت وظیفه پشت و رو
 5. پوشه نارنجی مقوایی
 6. فرم تکمیل شده ی تسویه حساب

جهت تهیه موارد 7  .  8  .  9   به خانم توحیدی( اتاق بایگانی) مراجعه نمایید.

 1. لیست سازمان سنجش
 2. کپی مدرک دیپلم (دانشجویان مقطع کاردانی ناپیوسته) و مدرک فوق دیپلم (دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته)
 3. کپی تاییدیه مدرک دیپلم (دانشجویان مقطع کاردانی ناپیوسته) و مدرک کاردانی و ریز نمرات کاردانی (دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته)