سه شنبه, 15 اسفند 1402

منشور مدرسان

منشور اخلاقی مدرسان


1-    رعایت کامل شئونات اسلامی و عرفی جامعه
2-    صداقت در رفتار و گفتار و پرهیز از تهمت، غیبت، دروغ و شایعه پراکنی
3-    رازداری و حفظ اطلاعات حوزه کاری
4-    دوری از مظاهر فساد نظیر توصیه، سفارش و یا اخذ هرگونه هدیه
5-    توجه به بهداشت روانی و سلامت جسمی با تاکید بر فعالیت های ورزشی
6-    رعایت عدالت و انصاف در ارائه خدمات به ارباب رجوع بدون تبعیض
7-    رعایت حریم ارتباط بین دانشجو و استاد و ندادن شماره تلفن همراه و ... به دانشجویان
8-    برگزاری کلاسهای خارج از محیط دانشگاه و تبلیغ برای آن در جهت کلاسهایی خارج از مرکز آموزش در ارتباط با موضوع درس در حال تدریس ممنوع میباشد.
9-    در صورتی که دانشجویی حریم دانشگاه را رعایت ننمود شما میتوانید با شماره تماس 44546234 جناب آقای عباسی مسئول  حراست دانشگاه تماس حاصل فرمائید.


منشور اداری مدرسان


1-    التزام به رعایت مقررات و بخشنامه های صادره از سوی شورای آموزش
2-    رعایت سلسله مراتب اداری در انجام امور
3-    تکریم ارباب رجوع و انجام امور آنها در کوتاهترین زمان ممکن
4-    رعایت نظم و انضباط کاری، وقت شناسی و مسئولیت پذیری
5-    توجه به انتقادات و پیشنهادات و تقویت روحیه انتقادپذیری
6-    استفاده بهینه از منابع و امکانات با رعایت اصل صرفه جویی
7-    حفظ آرامش در محیط کار
8-    کمک به سایر همکاران به موازات رعایت حریم کاری متقابل
9-    عدم قبول و پذیرش هرگونه نقل قول به صورت شفاهی از سوی مسئولین دانشگاه بدون نامه رسمی ممهور به مهر و امضا مسئول آموزش
10-    ارائه راههای مختلف تماس که کارشناسان خدمات آموزشی مرکز در مواقع ضروری شما را بیابند.
11-    در صورت هرگونه درخواست خارج تقویم آموزشی دانشجویان موظف به درخواست از شورای آموزشی میباشند.
12-    فولدر پس از اتمام کلاس تحویل امور مدرسان گردد.


منشور تخصصی مدرسان


1-    افزایش دانش و مهارت شغلی و ارتقاء فرهنگ و رفتار سازمانی 
2-    درک صحیح اهداف حوزه کاری و تلاش در جهت تحقق آن
3-    شخیص نقاط ضعف، تلاش برای رفع و بهبود عملکرد
4-    خلاقیت و ارائه نوآوری در جهت افزایش بهره وری
5-    تبیین و تبلیغ دستاوردهای دانشگاه در عرصه ملی و بین المللی
6-    تقویت روحیه کارگروهی، خردجمعی و انسجام سازمانی
7-    فعالیت مستمر در پرتال مرکز
8-    رعایت کامل Lesson Plan هر درس
9-    عدم ورود به بحثهای خارج از سرفصل در هر شرایطی


منشور رفتاری در کلاس


1-    ممنوعیت استفاده مدرس و دانشجو از سیستمهای ارتباطی از قبیل موبایل و ..... در هنگام تدریس
2-    غیبت بیش از 3 جلسه باعث حذف دانشجو از کلاس خواهد شد.
3-    با توجه به محدویت زمان در نیمسال دوم غیبت و تاخیر در این نیمسال ممنوع میباشد و راس ساعت کلاسها میبایست شروع شود.
4-    کلیه کلاسهای دانشگاه مطابق Lesson Plan تقدیمی برگذار میشود تعطیلی به هر علت بدون اعلام رسمی در وب سایت تخلف محسوب میشود.
5-     دانشجو تنها میتواند یک نوبت دیرتر از مدرس سر کلاس حاضر شود و با تذکر شفاهی و درج در لیست کلاسی به ازای هر دیرکرد پس از ورود استاد 5/0 نمره از نمره نهایی کسر گردد.
6-    ثبت حضور دانشجو بدون حضور در کلاس حتی با آوردن گواهی و تحت هر شرایطی ممنوع میباشد.
7-    اجازه گرفتن جهت خروج از کلاس ممنوع میباشد و دانشجو در صورت اجبار با رعایت آرامش و سکوت کلاس را ترک و بلافاصله به کلاس برگردد.
8-    از ورود دستی نام دانشجو بدون نامه رسمی آموزش که به مهر آموزش ممهور میباشد جدا خودداری فرمائید و از دانشجو بخواهد به آموزش مراجعه نماید.


منشور روش تدریس مدرسان


1-    هدف درس را کاملا توضیح دهید بطوریکه ذهن دانشجو کاملا با محتوای درس آشنا شود.
2-    درس جلسه قبل را اجمالا دوره نمایند بین مطالب قدیم و جدید پلی بزنند در این زمینه بهتر است پرسش و پاسخی را یا دانشجوبان انجام دهند.
3-    بیانی روشن و واضح داشته باشند و بتوانند به راحتی مطالب را انتقال بدهند.
4-    در ارائه مطلب نظم و تربیت را رعایت نموده و انسجام مطالب را حفظ نمایند.
5-    با مطالعه مستمر در مورد دروس تدریسی دانشجو را با جنبه های مختلف سرفصل بخصوص جنبه مهارتی آن آشنا سازد.
6-    به دانشجویان فرصت مشارکت بدهند از دانشجویان سئوال کنند و از پاسخ دادن به سئوالات دانشجویان استقبال کنند.
7-    در کلاسهایی که از زمان طولانی برخوردارند حتما مدت زمانی را برای تنفس اختصاص فرمائید.
8-    به مسایل حاشیه ای نپردازید و از بحث اصلی خارج نشوید تا از مدت زمان کلاس بطور مطلوب استفاده شود.
9-    فعالیتهای مناسب فکری در انجمنهای علمی دانشجویی تحت وب را از دانشجوبان مطالبه نمایند.
10-    تمامی دروس میبایست دارای کتاب یا جزوه مکتوب و یا الکترونیکی مخصوص به خود باشند و مدرسان مشترک میبایست دارای منبع مشترک باشند.


منشور آموزشهای مهارتی و علم آموزی


1-    مدیریت تالار هر درس با مدرسان همان درس میباشد و مدرسان موظف هستند ضمن بازدید هفتگی از انجمن فعالیت دانشجویان در امور همان درس را ضمن بررسی راهنماییهای لازم را بعمل آورند.
2-    تمامی فعالیتهای دانشجویی اعم از ارائه پروژه در کلاس و ... تنها میبایست بصورت الکترونیکی در سایت بنام دانشجو درج شود.


منشور ارزشیابی دانشجو در پایان کلاس


1-    در طول ترم به ارزیابی دانشجویان بپردازند، کلیه سرفصل تدریس شود اما با توجه به پودمان دانشجویان از 30 درصد کل سرفصل تدریسی تا 100 درصد (3 پودمان آخر) سرفصل امتحان بعمل آورند. به طرح سئوالات سخت اقدام نکنند زیرا بدین شیوه حق دانشجوبان ضایع میشود ارزیابی جزء لاینفک آموزش صحیح است و با ارزیابی مناسب میتوان نواقص کار خود را ارزیابی کرد و روش تدریس مناسبتری را انتخاب نمود.