معرفی مشاوره

انواع مشاوره که در این بخش به دانشجویان گرامی ارائه میگردد

مشاوره قبل از ازدواج
شناخت فردی جهت تشخیص آمادگی برای ازدواج
تعیین معیارهای انتخاب همسر
چگونه به شناخت متقابل برسیم
ازدواج پذیرش است یا خودمحوری
آموزش مسائل جنسی
مشاوره بعد از ازدواج
چگونه رابطه عاطفی مان را با همسر حفظ کنیم
راهکارهایی برای بهتر شدن رابطه جنسی
راهکارهایی برای هرچه بیشتر شدن تعهد و وفاداری نسبت به همسر
در صورت بروز مشکل چگونه با آن مقابله کنیم
راههای درست فرزند پروری
با مشکلات نوجوانمان چگونه برخورد کنیم
شناخت وجود عامل مخرب به نام رابطه خارج از خانواده و نحوه برخورد درست با آن
طلاق و راههای پذیرش آن
طلاق و معضلات بعد از آن

مشاوره عمومی
شناخت بیماریهای روانی و درمان آن 
راهکارهایی برای بهتر شدن روابط بین فردی
چگونه نقشهای مختلفی را در جامعه به ذاحتی ایفا کنیم
راهکارهای مناسب برای درمان اعتیاد
چگونه با مشکلات اجتماعی در موقعیت های کاری درست برخورد نمائیم
شناخت رفتارهای بهنجار اجتماعی برای دنیای امروز
خودشناسی و بهتر کردن شرایط روانی برای برخورد با مشکلات
حل کردن مشکل نا امنی روانی برای زنان

ساعات حضور مشاوره

مشاور و روانشناس مرکز سرکار خانم نقی پور

روزهای حضور:  دوشنبه   ساعت   08:00- 15

 

اتاق مشاوره : روبروی دفتر ریاست(ساختمان آموزش)

مشاوره:

روانشناسی فردی (افسردگی، اضطراب و ....)،‌تحصیلی، ازدواج ،‌خانوادگی  زوجین،‌تربیت فرزند،‌برقراری ارتباط بین فردی،‌

اجرای تست ها  و آزمون ها :

هوش،‌شخصیت،‌خودشناسی،‌پیش از ازدواج،‌هوش هیجانی و مهارتهای زندگی،‌آزمون های روانی