جمعه, 25 خرداد 1403

اطلاعیه کارت ورود به جلسه امتحان

  • دوشنبه, خرداد 08 1396

قابل توجه کلیه دانشجویان

الزامی است جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان با مراجعه به سامانه سجاد از مورخ 7 خرداد لغایت 18 خرداد طبق دستورالعمل زیر اقدام نمایید.

تذکر:در ایام امتحانات به هیچ عنوان کارت ورود به جلسه مهر نخواهد شد.