پنج شنبه, 24 خرداد 1403

پیشنهادات امتحانات

  • پنج شنبه, ارديبهشت 27 1397

قابل توجه کلیه دانشجویان

با توجه به اعلام برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 97-96 میتوانید در کاربری خود در سامانه هم آوا نسبت به مشاهده برنامه امتحانی اقدام نمایید.در صورتیکه پیشنهادی در خصوص تغییر برنامه امتحانی دارید میتوانید تا مورخ 31 اردیبهشت ماه درخواست خود را به صورت کتبی به واحد آموزش ارائه نمایید.

بدیهی است به درخواستهایی که بعد از تاریخ فوق ارائه گردد ترتیب اثر  داده نخواهد شد.

لازم به ذکر است زمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات متعاقباً اعلام خواهد شد.