جمعه, 25 خرداد 1403

حذف نام همسر ازشناسنامه

  • دوشنبه, آذر 04 1398

حذف نام همسر از شناسنامه

 
حذف نام همسر اول از شناسنامه زمانی محقق می‌شود که شخص  همسر دوم خود را انتخاب و نیز ازدواج آنها رسمی و ثبت‌نام ایشان در شناسنامه فرد انجام شود، بنابراین به‌ صرف انتخاب همسر و معرفی او نمی‌توان از این مقرره قانونی استفاده کرد.
 
حدف نام همسر

حذف نام همسر از شناسنامه، دغدغه خیلی از مردان و زنانی است که طلاق گرفته‌اند و تمایل دارند در شناسنامه ایشان نامی از همسر سابق و طلاق و ازدواج قبلی نباشد.البته برای مردان ماجرا کمی ساده‌تر از زنان است. حذف نام مرد از شناسنامه زن فقط در صورتی امکان‌پذیر است که در دوران عقد جدایی انجام شده باشد و دوشیزه ‌بودن زن مطابق احکام قانونی و سند طلاق قابل استنباط باشد. همچنین اگر همسر فردی فوت کند، در صورت ثبت شدن ازدواج، فرد می‌تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به حذف نام همسر فوت ‌شده از شناسنامه‌اش اقدام کند.

چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت  نام او در شناسنامه‌اش می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه کند و حذف نام همسر اول  از شناسنامه اش را درخواست کند.

حذف نام همسر از شناسنامه

ازدواج همواره به‌ عنوان یکی از ابزارهای حفظ و بقای جامعه و ادامه نسل‌ها و نیز یکی از ابزارهای رسیدن به سعادت و خوشبختی افراد شناخته شده است. اما گاهی زندگى زن و مرد به بن‌بست می رسد و راهی جزء جدایی و طلاق باقی نمی‌ماند.از این‌رو، قانونگذار بر آن شده است  تا همسو با این اتفاقات و نیز حمایت نسبی از زن و مرد در برابر جامعه، مقرراتی را در خصوص حذف کردن نام همسر ازشناسنامه های زن و مرد وضع کند که در رابطه با این مقررات توجه به چند نکته لازم است:

حذف نام

 ۱.حذف نام همسر اول از شناسنامه زمانی محقق می‌شود که شخص  همسر دوم خود را انتخاب و نیز ازدواج آنها رسمی و ثبت‌نام ایشان در شناسنامه فرد انجام شود، بنابراین به‌ صرف انتخاب همسر و معرفی او نمی‌توان از این مقرره قانونی استفاده کرد.

۲. حذف نام از شناسنامه در این مورد صرفا پس از وقوع ازدواج دوم و ثبت آن صورت می‌گیرد، بنابراین همسر دوم از ازدواج پیشین همسر خود مطلع خواهد شد. از طرف دیگر، اقدام به حذف نام همسر قبلی از شناسنامه علاوه بر کاهش بار روانی موجود، موجب ارائه راحت ‌تر شناسنامه در جاهای مختلف است،زیرا به طور عمده مواردی این‌چنین جزء خصوصی‌ترین مسائل افراد است و دلیلی ندارد که همگان از آنها باخبر باشند. این در حالی است که با صدور گواهى ازدواج باید روشن شود که زن و مرد پیش از ازدواج می‌توانند با اخذ گواهی تجرد از ازدواج قبلی همسر آینده خود مطلع شوند.

 ۳.از اتلاق واژه همسر دوم باید این‌طور نتیجه گرفت که استفاده ازاین مورد صرفا در مورد اختیار کردن همسر دوم امکان‌پذیر خواهد بود و نه ازدواج‌های بعدی، اما به نظر می‌رسد که با وجود نقص این  مورد در این‌خصوص، بتوان در ازدواج‌های بعدی نیز از مزایای قانونی استفاده کرد.

با توجه به اینکه زن و مرد پیش از ازدواج می‌توانند با دریافت گواهی تجرد از ازدواج قبلی همسر آینده خود مطلع شوند،بنابراین لازم است در خصوص گواهى تجرد بیشتر بدانیم.

 

گواهی تجرد چیست؟

گواهی تجرد تاییدیه ای است که بر مبنای اطلاعات مندرج در شناسنامه شخص صرفاً برای صاحب سند و بر اساس درخواست وی صادر می‌شود .

نحوه دریافت گواهی تجرد

هر کس می‌تواند با مراجعه به اداره سجلات و احوال شخصیه در وزارت امور خارجه ( در داخل کشور) و یا نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران ( در خارج از کشور)  صدور گواهى تجرد را درخواست کند.

 

مدارک لازم برای  صدور گواهی تجرد

۱. اصل شناسنامه متقاضی

 ۲.یک برگ فتوکپی شناسنامه

 ۳.تکمیل فرم درخواست

۴.ارائه فیش بانکی به مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال نزد کلیه شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور